tisdag 15 juni 2010

Rocky Magasin

Artikelillustration på temat kärnavfall till Rocky Magasin nr 4/2010.